EvanjelickýJózua8,10

Józua 8:10

Včas­ráno pre­hliadol Józua ľud a tiahol so staršími Iz­raela na čele ľudu do Aja.


Verš v kontexte

9 Po­tom ich Józua vy­slal a oni išli do zálohy a zo­stali medzi Bételom a Ajom západ­ne od Aju. Józua však prenocoval tej noci medzi ľudom. 10 Včas­ráno pre­hliadol Józua ľud a tiahol so staršími Iz­raela na čele ľudu do Aja. 11 Všet­ci bojov­níci s ním vy­stúpili, pri­blížili sa, prišli pred mes­to a utáborili sa sever­ne od Aja, takže medzi nimi a Ajom bolo údolie.

späť na Józua, 8

Príbuzné preklady Roháček

10 Po­tom vstanúc Jozua skoro ráno spočítal ľud a išiel hore, on i starší Iz­raelovi, pred ľudom k Haju.

Evanjelický

10 Včas­ráno pre­hliadol Józua ľud a tiahol so staršími Iz­raela na čele ľudu do Aja.

Ekumenický

10 Jozua vstal včas­ráno, vy­konal pre­hliad­ku ľudu a tiahol na jeho čele so staršími Iz­raela do Aja.

Bible21

10 Brzy ráno Jo­zue se­bral lid a spo­lu se stařeši­ny Iz­rae­le se vy­dal v jeho če­le pro­ti Aji.