EvanjelickýJózua4,21

Józua 4:21

Iz­rael­com po­vedal: Keď sa v budúc­nos­ti vaše deti spýtajú ot­cov: Čo znamenajú tieto kamene?


Verš v kontexte

20 Dvanásť kameňov, ktoré vzali z Jor­dánu, po­stavil Józua v Gil­gále. 21 Iz­rael­com po­vedal: Keď sa v budúc­nos­ti vaše deti spýtajú ot­cov: Čo znamenajú tieto kamene? 22 oznám­te svojim synom: Po suchu prešiel Iz­rael cez ten­to Jor­dán.

späť na Józua, 4

Príbuzné preklady Roháček

21 A riekol synom Iz­raelovým: Keď sa zaj­tra voľakedy budú pýtať vaši synovia svojich ot­cov a po­vedia: Čo znamenajú tieto kamene?

Evanjelický

21 Iz­rael­com po­vedal: Keď sa v budúc­nos­ti vaše deti spýtajú ot­cov: Čo znamenajú tieto kamene?

Ekumenický

21 Po­vedal Iz­raelitom: Keď sa v budúcnosti vaše deti opýtajú ot­cov: Aký výz­nam majú tieto kamene?,

Bible21

21 a ře­kl synům Iz­rae­le: „Až se vaše dě­ti v bu­dou­cnu ze­ptají svých ot­ců: ‚Pro­č jsou tu ty kameny?‘