EvanjelickýJózua3,17

Józua 3:17

Vtedy kňazi, ktorí nies­li truh­lu zmluvy Hos­podinovej, pev­ne za­stali na súši upro­stred Jor­dánu a celý Iz­rael pre­chádzal po súši, kým všetok ľud ne­prešiel cez Jor­dán.


Verš v kontexte

15 Keď tí, čo nies­li truh­lu, prišli k Jor­dánu a nohy kňazov, ktorí nies­li truh­lu, sa omočili v po­kraji vôd - Jor­dán totiž po celý čas žat­vy pre­plňoval celé svoje riečis­ko - 16 za­stavili sa vody zhora tečúce a po­stavili sa ako hrádza veľmi ďaleko pri mies­te Ádám, ktoré je pri Car­táne, a tie, čo tiek­li smerom k moru Aráby, t. j. k Soľnému moru, sa pre­trh­li a ľud prešiel na­proti Jerichu. 17 Vtedy kňazi, ktorí nies­li truh­lu zmluvy Hos­podinovej, pev­ne za­stali na súši upro­stred Jor­dánu a celý Iz­rael pre­chádzal po súši, kým všetok ľud ne­prešiel cez Jor­dán.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 A kňazi, ktorí nies­li truh­lu sm­luvy Hos­podinovej, stáli na suchu pro­stred Jor­dána nehýbajúc sa, a celý Iz­rael, všet­ci išli po suchu, do­kiaľ ne­prešiel cez Jor­dán celý národ.

Evanjelický

17 Vtedy kňazi, ktorí nies­li truh­lu zmluvy Hos­podinovej, pev­ne za­stali na súši upro­stred Jor­dánu a celý Iz­rael pre­chádzal po súši, kým všetok ľud ne­prešiel cez Jor­dán.

Ekumenický

17 Vtedy kňazi, ktorí nies­li ar­chu Hos­podinovej zmluvy, sa pev­ne po­stavili na súši upro­stred Jor­dána a celý Iz­rael pre­chádzal po súši, kým všetok ľud ne­prešiel cez Jor­dán.

Bible21

17 Kněží ne­sou­cí Tru­hlu Hos­po­di­novy smlou­vy stá­li ne­po­hnutě na su­ché zemi upro­střed Jordánu, za­tím­co ce­lý Iz­rael pře­cházel po su­chu, dokud ce­lý národ ne­přešel Jordánem.