EvanjelickýJózua3,14

Józua 3:14

Keď sa ľud po­hol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jor­dán, kňazi nies­li truh­lu zmluvy pred ľudom.


Verš v kontexte

13 Keď sa za­stavia nohy kňazov, ktorí ne­sú truh­lu Hos­podina, Pána celej zeme, v jor­dán­skej vode, vody Jor­dánu sa pre­trh­nú a vody zhora tečúce po­stavia sa ako hrádza. 14 Keď sa ľud po­hol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jor­dán, kňazi nies­li truh­lu zmluvy pred ľudom. 15 Keď tí, čo nies­li truh­lu, prišli k Jor­dánu a nohy kňazov, ktorí nies­li truh­lu, sa omočili v po­kraji vôd - Jor­dán totiž po celý čas žat­vy pre­plňoval celé svoje riečis­ko -

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 A stalo sa, keď sa ľud po­hnul zo svojich stánov, aby prešiel cez Jor­dán, a kňazi, ktorí nies­li truh­lu sm­luvy, pred ľudom,

Evanjelický

14 Keď sa ľud po­hol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jor­dán, kňazi nies­li truh­lu zmluvy pred ľudom.

Ekumenický

14 Keď sa ľud po­hol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jor­dán, kňazi nies­li ar­chu zmluvy pred ľudom.

Bible21

14 Když pak lid vy­táhl ze svých stanů, aby přešel Jordán, kněží nes­li před li­dem Tru­hlu smlou­vy.