EvanjelickýJózua23,5

Józua 23:5

Hos­podin, váš Boh, sám ich vy­pudí pred vami a zaženie a vy za­beriete ich krajinu, ako vám za­sľúbil Hos­podin, váš Boh.


Verš v kontexte

4 Po­zrite sa, lósom som vám pri­delil za dedičné vlast­níc­tvo pre vaše kmene národy, ktoré os­tali, i so všet­kými národ­mi, ktoré som vy­kynožil od Jor­dánu po Veľké more na západe sln­ka. 5 Hos­podin, váš Boh, sám ich vy­pudí pred vami a zaženie a vy za­beriete ich krajinu, ako vám za­sľúbil Hos­podin, váš Boh. 6 Tak buďte veľmi sil­ní v za­chovávaní a pl­není všet­kého, čo je na­písané v knihe zákona Mojžišov­ho, a ne­od­chýľte sa od neho ani na­pravo ani naľavo.

späť na Józua, 23

Príbuzné preklady Roháček

5 A Hos­podin, váš Bôh, on sám ich vy­pudí zp­red vás a vy­ženie ich zp­red vašej tvári, a zauj­mete ich zem do dedičs­tva, tak ako vám hovoril Hos­podin, váš Bôh.

Evanjelický

5 Hos­podin, váš Boh, sám ich vy­pudí pred vami a zaženie a vy za­beriete ich krajinu, ako vám za­sľúbil Hos­podin, váš Boh.

Ekumenický

5 Hos­podin, váš Boh, ich sám vy­pudí spred vás, zaženie ich a vy ob­sadíte ich krajinu, ako vám sľúbil Hos­podin, váš Boh.

Bible21

5 Sám Hos­po­din, váš Bůh, je před vá­mi za­žene a vy­pudí a vy ob­sadí­te je­jich zem, jak vám to ře­kl Hos­po­din, váš Bůh.