EvanjelickýJózua23,3

Józua 23:3

ale vy ste videli všet­ko, čo urobil Hos­podin, váš Boh, všet­kým tým­to národom pred vami, lebo Hos­podin, váš Boh, sám bojoval za vás.


Verš v kontexte

2 zvolal celý Iz­rael, jeho starších, predákov, sud­cov a úrad­níkov a po­vedal: Ja som už starý a zošlý vekom, 3 ale vy ste videli všet­ko, čo urobil Hos­podin, váš Boh, všet­kým tým­to národom pred vami, lebo Hos­podin, váš Boh, sám bojoval za vás. 4 Po­zrite sa, lósom som vám pri­delil za dedičné vlast­níc­tvo pre vaše kmene národy, ktoré os­tali, i so všet­kými národ­mi, ktoré som vy­kynožil od Jor­dánu po Veľké more na západe sln­ka.

späť na Józua, 23

Príbuzné preklady Roháček

3 A vy ste videli všet­ko, čo učinil Hos­podin, váš Bôh, všet­kým tým pohan­ským národom pre vás, lebo Hos­podin, váš Bôh, on bojoval za vás.

Evanjelický

3 ale vy ste videli všet­ko, čo urobil Hos­podin, váš Boh, všet­kým tým­to národom pred vami, lebo Hos­podin, váš Boh, sám bojoval za vás.

Ekumenický

3 Vy ste videli všet­ko, čo urobil Hos­podin, váš Boh, všet­kým tým­to národom pred vami, lebo Hos­podin, váš Boh, sám bojoval za vás.

Bible21

3 Sami jste vi­dě­li, co všech­no Hos­po­din, váš Bůh, pro­ve­dl se vše­mi tě­mi náro­dy před vá­mi. Sám Hos­po­din, váš Bůh, bo­joval za vás.