EvanjelickýJózua23,14

Józua 23:14

Hľa, ja od­chádzam dnes ces­tou všet­kého, čo je čas­né. Uvedom­te si celým srd­com a celou dušou, že ne­vys­talo ani jed­no z oných blahých za­sľúbení, ktoré vám dal Hos­podin, váš Boh. Všet­ky sa spl­nili, ani jed­no ne­vys­talo.


Verš v kontexte

13 tak vedz­te, že Hos­podin, váš Boh, už ne­vyženie tieto národy spred vás, ale budú pre vás pas­cou a osíd­lom, bičom na vaše boky a tŕňom vo vašich očiach, kým nebudete vy­kynožení z tej­to krás­nej krajiny, ktorú vám dal Hos­podin, váš Boh. 14 Hľa, ja od­chádzam dnes ces­tou všet­kého, čo je čas­né. Uvedom­te si celým srd­com a celou dušou, že ne­vys­talo ani jed­no z oných blahých za­sľúbení, ktoré vám dal Hos­podin, váš Boh. Všet­ky sa spl­nili, ani jed­no ne­vys­talo. 15 Ako sa vám spl­nilo každé blahé za­sľúbenie, ktoré vám dal Hos­podin, váš Boh, tak Hos­podin do­pus­tí všet­ko zlé na vás, kým vás ne­vykynoží z tej­to krás­nej krajiny, ktorú vám dal Hos­podin, váš Boh,

späť na Józua, 23

Príbuzné preklady Roháček

14 A hľa, ja od­chádzam dnes ces­tou celej zeme, a tedy znaj­te celým svojím srd­com a celou svojou dušou, že ne­pad­lo ani jediné slovo, aby sa nebolo splnilo, zo všet­kých tých dob­rých slov, ktoré hovoril Hos­podin, váš Bôh, o vás, všet­ky sa vám na­pl­nily, ne­pad­lo z toho ani jediné slovo.

Evanjelický

14 Hľa, ja od­chádzam dnes ces­tou všet­kého, čo je čas­né. Uvedom­te si celým srd­com a celou dušou, že ne­vys­talo ani jed­no z oných blahých za­sľúbení, ktoré vám dal Hos­podin, váš Boh. Všet­ky sa spl­nili, ani jed­no ne­vys­talo.

Ekumenický

14 Ja dnes od­chádzam ces­tou každého po­zemšťana. Uvedom­te si celým srd­com a celou dušou, že nezanikol ani jeden z dobrých sľubov, ktoré vám dal Hos­podin, váš Boh. Všet­ky sa spl­nili. Ne­stratilo sa ani slovo.

Bible21

14 Hle, já dnes od­cházím, tak jako všich­ni li­dé. Věz­te tedy ce­lým srd­cem i duší, že ze všech těch dob­rých slov, která vám ře­kl Hos­po­din, váš Bůh, ani je­diné ne­se­lhalo. Všech­na se vám splni­la – ne­se­lhalo ani je­diné z těch slov.