EvanjelickýJózua22,27

Józua 22:27

ale na to, aby bol sved­kom medzi nami a vami i naším po­tom­stvom, že chceme svojimi spaľovanými a zábit­nými obeťami, obeťami spoločen­stva konať službu Hos­podinovi pred Jeho tvárou. Po­tom v budúc­nos­ti vaše deti ne­povedia našim deťom: Ne­máte podiel na Hos­podinovi!


Verš v kontexte

26 Pre­to sme si po­vedali: Po­stav­me si ol­tár, nie na zápal­né obete, ani na zábit­né obete, 27 ale na to, aby bol sved­kom medzi nami a vami i naším po­tom­stvom, že chceme svojimi spaľovanými a zábit­nými obeťami, obeťami spoločen­stva konať službu Hos­podinovi pred Jeho tvárou. Po­tom v budúc­nos­ti vaše deti ne­povedia našim deťom: Ne­máte podiel na Hos­podinovi! 28 Po­vedali sme teda: Ak by v budúc­nos­ti tak­to hovorili či už nám alebo našim po­tom­kom, od­povieme: Po­zrite podobu ol­tára Hos­podinov­ho, ktorý naši ot­covia zhotovili medzi nami a vami.

späť na Józua, 22

Príbuzné preklady Roháček

27 ale nato, aby bol sved­kom medzi nami a medzi vami a medzi naším po­kolením po nás, aby s­me konali službu Hos­podinovu pred ním svojimi zápal­mi, svojimi bit­nými obeťami a svojimi po­koj­nými obeťami, aby ne­povedali vaši synovia zaj­tra našim synom: Ne­máte dielu na Hos­podinovi.

Evanjelický

27 ale na to, aby bol sved­kom medzi nami a vami i naším po­tom­stvom, že chceme svojimi spaľovanými a zábit­nými obeťami, obeťami spoločen­stva konať službu Hos­podinovi pred Jeho tvárou. Po­tom v budúc­nos­ti vaše deti ne­povedia našim deťom: Ne­máte podiel na Hos­podinovi!

Ekumenický

27 ale aby bol sved­kom medzi vami a na­mi, ako aj medzi našimi po­tom­kami, že chceme svojimi spaľovanými obetami, obetami s hostinou, ako aj obetami spoločen­stva konať službu Hos­podinovi pred jeho tvárou. Po­tom v budúcnosti ne­povedia vaše deti našim deťom: Vy ne­máte podiel na Hos­podinovi!

Bible21

27 ale aby byl svědkem mezi ná­mi a vá­mi i mezi naši­mi bu­dou­cí­mi poko­lení­mi, že slouží­me Hos­po­di­nu svý­mi zápaly i pokojný­mi oběť­mi před jeho tváří. Vaši synové tak v bu­dou­cnu ne­bu­dou moci ří­kat našim synům: ‚Vy nemá­te s Hos­po­di­nem co do činění.‘