EvanjelickýJózua22,15

Józua 22:15

Keď títo došli k Rúbenov­com, Gádov­com a k polo­vici kmeňa Menašše do Gileádu, po­vedali im:


Verš v kontexte

14 a s ním desať pred­stavených, po jed­nom pred­stavenom z každej kmeňovej rodiny, všet­kých kmeňov Iz­raela; každý bol predákom svoj­ho rodu medzi tisícami Iz­raela. 15 Keď títo došli k Rúbenov­com, Gádov­com a k polo­vici kmeňa Menašše do Gileádu, po­vedali im: 16 Tak­to vám hovorí celý zbor Hos­podinov: Akej vierolom­nos­ti ste sa do­pus­tili voči Bohu Iz­raela, keď sa dnes od­vraciate od Hos­podina tým, že si staviate ol­tár? Tak ste sa dnes vzbúrili proti Hos­podinovi.

späť na Józua, 22

Príbuzné preklady Roháček

15 A keď prišli k synom Rúbenovým a k synom Gádovým a k polo­vici po­kolenia Manas­sesov­ho do zeme Gileáda, hovorili s nimi a riek­li:

Evanjelický

15 Keď títo došli k Rúbenov­com, Gádov­com a k polo­vici kmeňa Menašše do Gileádu, po­vedali im:

Ekumenický

15 Keď tí prišli k Rúbenovcom, Gádov­com a polo­vici kmeňa Menašše do Gileádu, po­vedali im:

Bible21

15 Když přiš­li do gi­leád­ské země k synům Ru­benovým a Gádovým a k po­lovině kmene Mana­se­sova, řek­li jim: