EvanjelickýJózua22,11

Józua 22:11

Iz­rael­ci počuli hovoriť: Hľa, Rúbenov­ci, Gádov­ci a polo­vica kmeňa Menašše po­stavili ol­tár na­proti Kanaánu pri Gelilóte pri Jor­dáne, na území Iz­rael­cov.


Verš v kontexte

10 Keď prišli do Gelilótu pri Jor­dáne, ktorý leží v Kanaáne, po­stavili Rúbenov­ci, Gádov­ci a polo­vica kmeňa Menašše ol­tár pri Jor­dáne, veľký, nápad­ne veľký ol­tár. 11 Iz­rael­ci počuli hovoriť: Hľa, Rúbenov­ci, Gádov­ci a polo­vica kmeňa Menašše po­stavili ol­tár na­proti Kanaánu pri Gelilóte pri Jor­dáne, na území Iz­rael­cov. 12 Keď to Iz­rael­ci počuli, celý zbor Iz­rael­cov sa zhromaždil do Šíla, aby išli proti nim do boja.

späť na Józua, 22

Príbuzné preklady Roháček

11 A synovia Iz­raelovi počuli vravieť, že hľa, synovia Rúbenovi a synovia Gádovi a polo­vica po­kolenia Manas­sesov­ho vy­stavili ol­tár na­proti Kananej­skej zemi, v okolí Jor­dána, na strane synov Iz­raelových.

Evanjelický

11 Iz­rael­ci počuli hovoriť: Hľa, Rúbenov­ci, Gádov­ci a polo­vica kmeňa Menašše po­stavili ol­tár na­proti Kanaánu pri Gelilóte pri Jor­dáne, na území Iz­rael­cov.

Ekumenický

11 Iz­raeliti sa do­počuli, že Rúbenov­ci, Gádov­ci a polo­vica kmeňa Menašše po­stavili ol­tár na hranici Kanaánu pri Gelilóte, pri Jor­dáne, na iz­rael­skej strane.

Bible21

11 K Iz­rael­cům se do­nes­la zpráva: „Hle, synové Ru­benovi, Gádovi a po­lovi­na kmene Mana­se­sova po­stavi­li ol­tář u jordán­ského Ge­li­lo­tu na iz­rael­ské straně kanaán­ské hranice!“