EvanjelickýJózua19,33

Józua 19:33

Ich hranica pre­bieha od Chélefu, od duba pri Caanan­níme, cez Adámí-Nekeb a Jab­neél až k Lak­kúme a končí pri Jor­dáne.


Verš v kontexte

32 Šies­ty lós pri­padol po­tom­kom podľa čeľadí synov Naf­tálího. 33 Ich hranica pre­bieha od Chélefu, od duba pri Caanan­níme, cez Adámí-Nekeb a Jab­neél až k Lak­kúme a končí pri Jor­dáne. 34 Tam sa ob­racia na západ od Az­not-Táboru; od­tiaľ po­kračuje do Chúk­kódu a dotýka sa Zebulúna na juhu; Ašéra sa dotýka na západe a Júdu na východe sln­ka pri Jor­dáne.

späť na Józua, 19

Príbuzné preklady Roháček

33 A ich hranica bola od Chelefa, od Elona do Cánaníma a Adami, Nékeb a Jab­neel až po Lak­kúm a vy­chádzala pri Jor­dáne.

Evanjelický

33 Ich hranica pre­bieha od Chélefu, od duba pri Caanan­níme, cez Adámí-Nekeb a Jab­neél až k Lak­kúme a končí pri Jor­dáne.

Ekumenický

33 Ich hranica vy­chádza od Chélefu, od duba pri Caanan­núme, cez Adamí-Nekeb a Jab­neel až k Lakkúmu a končí sa pri Jor­dáne.

Bible21

33 Je­jich hranice vede od Che­lefu, od dubu v Caanani­mu přes Ada­mi-ne­keb a Jabne­el a dále k La­ku­mu, než do­sáh­ne Jordánu.