EvanjelickýJózua18,5

Józua 18:5

Po­tom nech si ju roz­delia na sedem dielov. Júda zo­stane na svojom území na juhu a Jozefov dom zo­stane na svojom území na severe:


Verš v kontexte

4 Vy­ber­te si z každého kmeňa troch mužov, a pošlem ich, nech sa vy­berú. Po­chodia krajinu a popíšu ju podľa svoj­ho dedičného vlast­níc­tva; vtedy prídu ku mne. 5 Po­tom nech si ju roz­delia na sedem dielov. Júda zo­stane na svojom území na juhu a Jozefov dom zo­stane na svojom území na severe: 6 a vy popíšte krajinu v sied­mich dieloch a dones­te mi to sem; ja vám hodím lós tu pred Hos­podinom, naším Bohom.

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

5 A roz­delia si ju na sedem dielov. Júda bude stáť na svojom území od juhu, a dom Jozefov bude stáť na svojom území od severa.

Evanjelický

5 Po­tom nech si ju roz­delia na sedem dielov. Júda zo­stane na svojom území na juhu a Jozefov dom zo­stane na svojom území na severe:

Ekumenický

5 Nech si ju roz­delia na sedem dielov. Júda zo­stane na svojom území na juhu a Jozefov dom zo­stane na svojom území na severe.

Bible21

5 roz­dělí si ji na sedm podílů. Juda zůstane ve svých hranicích na jihu a dům Josefův zůstane ve svých hranicích na se­ve­ru.