EvanjelickýJózua18,1

Józua 18:1

Celý zbor Iz­rael­cov zhromaždil sa do Šíla a po­stavil tam svätos­tánok; krajina sa im už pod­dala.


Verš v kontexte

1 Celý zbor Iz­rael­cov zhromaždil sa do Šíla a po­stavil tam svätos­tánok; krajina sa im už pod­dala. 2 Ale medzi Iz­rael­cami os­távalo sedem kmeňov, ktorým ešte ne­pridelili dedičné vlast­níc­tvo. 3 Józua po­vedal Iz­rael­com: Do­kedy budete otáľať so za­bratím zeme, ktorú vám dal Hos­podin, Boh vašich ot­cov?

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

1 A celá obec synov Iz­raelových, všet­ci sa shromaždili do Síla, a roz­bytovali tam stán shromaždenia, a zem bola pod­manená pred nimi.

Evanjelický

1 Celý zbor Iz­rael­cov zhromaždil sa do Šíla a po­stavil tam svätos­tánok; krajina sa im už pod­dala.

Ekumenický

1 Celá po­spolitosť Iz­raelitov sa zhromaždila do Šíla a po­stavila tam stan stretávania po tom, čo sa im krajina pod­dala.

Bible21

1 Ce­lá iz­rael­ská obec se shro­máž­di­la v Šílu, kde po­stavi­li Stan setkávání. Země už byla pod­maně­na,