EvanjelickýJózua16,8

Józua 16:8

Od Tap­púachu ide hranica na západ k po­toku Káná a končí pri mori. To je dedičné vlast­níc­tvo kmeňa Ef­rajim podľa ich čeľadí:


Verš v kontexte

7 Z Jánóachu zo­stupuje do Atárótu a Na­ary, dotýka sa Jericha a končí pri Jor­dáne. 8 Od Tap­púachu ide hranica na západ k po­toku Káná a končí pri mori. To je dedičné vlast­níc­tvo kmeňa Ef­rajim podľa ich čeľadí: 9 aj mes­tá upro­stred dedičného vlast­níc­tva Menašše­ov­cov boli od­delené pre Ef­rajim­cov, všet­ky mes­tá s ich dedinami.

späť na Józua, 16

Príbuzné preklady Roháček

8 Z Tap­pucha išla hranica k moru, ku po­toku Kána, a vy­chádzala k moru. To bolo dedičs­tvo po­kolenia synov Ef­rai­mových po ich čeľadiach.

Evanjelický

8 Od Tap­púachu ide hranica na západ k po­toku Káná a končí pri mori. To je dedičné vlast­níc­tvo kmeňa Ef­rajim podľa ich čeľadí:

Ekumenický

8 Od Tap­púachu ide hranica na západ k potoku Kána a končí sa pri mori. To je dedičné vlast­níc­tvo kmeňa Ef­rajimov­cov podľa ich rodov.

Bible21

8 Západně od Tapua­chu vede hranice po­tokem Ká­na, než do­sáh­ne k moři. To je dě­dictví Efrai­mova poko­lení pro je­jich ro­dy.