EvanjelickýJózua16,5

Józua 16:5

A toto bolo územie Ef­rajim­cov podľa ich čeľadí: hranicou ich dedičného vlast­níc­tva na východe je At­rót-Ad­dár po hor­ný Bét­chorón.


Verš v kontexte

4 Tak do­stali Jozefovi synovia, Menašše a Ef­rajim, dedičné vlast­níc­tvo. 5 A toto bolo územie Ef­rajim­cov podľa ich čeľadí: hranicou ich dedičného vlast­níc­tva na východe je At­rót-Ad­dár po hor­ný Bét­chorón. 6 Ďalej ide hranica k moru; na severe leží Mich­metat, po­tom hranica od­bočuje na východ do Taanat-Šíla a pre­chádza pop­ri ňom na východe k Jánóachu.

späť na Józua, 16

Príbuzné preklady Roháček

5 A toto bola hranica synov Ef­rai­mových po ich čeľadiach: hranica ich dedičs­tva bola na východ od Atarót-ad­dára až po Hor­ný Bét-choron.

Evanjelický

5 A toto bolo územie Ef­rajim­cov podľa ich čeľadí: hranicou ich dedičného vlast­níc­tva na východe je At­rót-Ad­dár po hor­ný Bét­chorón.

Ekumenický

5 Toto bolo územie Ef­rajimov­cov podľa ich rodov: hranicou ich dedičného vlast­níc­tva je At­rót-Ad­dár po Hor­ný Bét-Chorón.

Bible21

5 A toto je území, které pro své rody zís­ka­li synové Efraimovi: Hranice je­jich dě­dictví vede na východě od Ata­rot-ada­ru až k Horní­mu Bet-cho­ro­nu.