EvanjelickýJózua16,3

Józua 16:3

po­tom po­stupuje na západ na územie Jaf­léťanov až k územiu dol­ného Bét­chorónu a po Gézer a končí pri mori.


Verš v kontexte

2 Od Bételu ide hranica ďalej do Lúzu a pre­chádza do Atárótu na územie Ar­kij­cov, 3 po­tom po­stupuje na západ na územie Jaf­léťanov až k územiu dol­ného Bét­chorónu a po Gézer a končí pri mori. 4 Tak do­stali Jozefovi synovia, Menašše a Ef­rajim, dedičné vlast­níc­tvo.

späť na Józua, 16

Príbuzné preklady Roháček

3 Po­tom so­stupovala ­smerom k moru pop­ri území Jaf­leťanov až ku chotáru Dol­ného Bét-chorona a až po Gezer a vy­chádzala k moru, na západ.

Evanjelický

3 po­tom po­stupuje na západ na územie Jaf­léťanov až k územiu dol­ného Bét­chorónu a po Gézer a končí pri mori.

Ekumenický

3 po­stupuje na západ územia Jaf­léťanov až k územiu Dol­ného Bét-Chorónu po Gézer a končí sa pri mori.

Bible21

3 Pak se­stu­puje na západ k území Jafletej­ců až po ob­last Dolního Bet-cho­ro­nu a dále ke Ge­ze­ru, až do­sáh­ne ke Středo­zemní­mu moři.