EvanjelickýJózua12,9

Józua 12:9

kráľ Jericha jeden, kráľ Aja, ktorý leží bokom od Bételu, jeden,


Verš v kontexte

8 na po­horí, na nížinách, v Arábe, na úbočiach, na púšti a v Negebe v kraji Chetej­cov, Amorej­cov, Kanaán­cov, Perizej­cov, Chivij­cov, Jebúsej­cov: 9 kráľ Jericha jeden, kráľ Aja, ktorý leží bokom od Bételu, jeden, 10 kráľ Jeruzalema jeden, kráľ Cheb­rónu jeden,

späť na Józua, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 kráľ Jericha jeden, kráľ mes­ta Haj, ktoré ležalo po strane Bét-ela, jeden;

Evanjelický

9 kráľ Jericha jeden, kráľ Aja, ktorý leží bokom od Bételu, jeden,

Ekumenický

9 jeden kráľ Jericha, jeden kráľ Aja, ktorý leží pri Bételi,

Bible21

9 Král Je­ri­cha jeden, král Aje u Bet-elu je­den,