EvanjelickýJózua12,6

Józua 12:6

Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, a synovia Iz­raela ich po­bili. Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, dal krajinu do vlast­níc­tva Rúbenov­com a Gádov­com a polo­vici kmeňa Menaššeho.


Verš v kontexte

5 panoval nad vr­chom Cher­món a nad Sal­chou a nad celým Bášánom až po územie Gešúrij­cov a Maachán­cov a nad pol Gileádom až po územie chešbón­skeho kráľa Síchóna. 6 Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, a synovia Iz­raela ich po­bili. Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, dal krajinu do vlast­níc­tva Rúbenov­com a Gádov­com a polo­vici kmeňa Menaššeho. 7 Toto sú králi krajiny, ktorých Józua a Iz­rael­ci porazili na druhej, západ­nej strane Jor­dánu, od Baal-Gádu v údolí Libanonu až po vrch Chálák, ktorý sa dvíha smerom k Seíru. Józua ju dal do vlast­níc­tva kmeňom Iz­raela, každému jeho diel,

späť na Józua, 12

Príbuzné preklady Roháček

6 Mojžiš služob­ník Hos­podinov, a synovia Iz­raelovi ich po­bili, a Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, ju dal, celú tú krajinu, do dedičs­tva Rúbenov­com a Gádov­com a polo­vici po­kolenia Manas­sesov­ho.

Evanjelický

6 Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, a synovia Iz­raela ich po­bili. Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, dal krajinu do vlast­níc­tva Rúbenov­com a Gádov­com a polo­vici kmeňa Menaššeho.

Ekumenický

6 Hos­podinov služob­ník Mojžiš s Izraelitmi ich po­bil. Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, dal krajinu do vlast­níc­tva Rúbenov­com, Gádov­com a polo­vici kmeňa Menaššeho.

Bible21

6 Mo­jžíš, Hos­po­dinův služebník, je po­bil se syny Iz­rae­le a Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš dal je­jich zem do vlastnictví synům Ru­benovým a Gádovým a po­lovině kmene Mana­se­sova.