EvanjelickýJózua12,3

Józua 12:3

a cez Arábu až po jazero Kin­neret na východe a po more Aráby, Soľné more na východe, smerom do Bét-Ješimótu a na juhu od Témánu pod úbočie Pis­gy;


Verš v kontexte

2 Amorej­ský kráľ Síchón, ktorý býval v Chešbóne, panoval od Aróéru, čo leží na brehu po­toka Ar­nón, a od stredu tej doliny a polo­vice Gileádu až po po­tok Jab­bok, ktorý je hranicou Am­món­cov, 3 a cez Arábu až po jazero Kin­neret na východe a po more Aráby, Soľné more na východe, smerom do Bét-Ješimótu a na juhu od Témánu pod úbočie Pis­gy; 4 k tomu územie bášán­skeho kráľa Óga, ktorý zo­stal z Refáov­cov a býval v Aštaróte a v Ed­rei,

späť na Józua, 12

Príbuzné preklady Roháček

3 a od roviny Araby až po more Kinerót, na východ, až po more roviny Araby, po Soľné more, na východ, kade vedie cesta do Bét-ješimóta, a od juhu pod Ašdót-piz­ga.

Evanjelický

3 a cez Arábu až po jazero Kin­neret na východe a po more Aráby, Soľné more na východe, smerom do Bét-Ješimótu a na juhu od Témánu pod úbočie Pis­gy;

Ekumenický

3 cez Arábu až po jazero Kin­neret na východe, po more Aráby, po Soľné more na východe smerom do Bét-Ješimótu a na juhu od Témanu pod úbočie Pis­gy.

Bible21

3 dále pláň Arava až k východní­mu okra­ji Ga­li­lej­ského je­ze­ra a také až k východní­mu okra­ji Arav­ského (ne­bo­li Mrt­vého) moře směrem k Bet-ješi­mo­tu a na jih až pod ú­bočí Pisgy.