EvanjelickýJózua12,1

Józua 12:1

Toto sú králi krajiny, ktorých Iz­rael­ci po­bili a ktorých zem zau­jali na druhej strane Jor­dánu na východe, od po­toka Ar­nón až po vrch Cher­món, i celú Arábu na východ.


Verš v kontexte

1 Toto sú králi krajiny, ktorých Iz­rael­ci po­bili a ktorých zem zau­jali na druhej strane Jor­dánu na východe, od po­toka Ar­nón až po vrch Cher­món, i celú Arábu na východ. 2 Amorej­ský kráľ Síchón, ktorý býval v Chešbóne, panoval od Aróéru, čo leží na brehu po­toka Ar­nón, a od stredu tej doliny a polo­vice Gileádu až po po­tok Jab­bok, ktorý je hranicou Am­món­cov, 3 a cez Arábu až po jazero Kin­neret na východe a po more Aráby, Soľné more na východe, smerom do Bét-Ješimótu a na juhu od Témánu pod úbočie Pis­gy;

späť na Józua, 12

Príbuzné preklady Roháček

1 A toto kráľovia zeme, ktorých po­bili synovia Iz­raelovi a zau­jali ich zem do dedičs­tva, za Jor­dánom na východ sln­ka od po­toka Ar­nona až po vrch Her­mon i všet­ky roviny na východ:

Evanjelický

1 Toto sú králi krajiny, ktorých Iz­rael­ci po­bili a ktorých zem zau­jali na druhej strane Jor­dánu na východe, od po­toka Ar­nón až po vrch Cher­món, i celú Arábu na východ.

Ekumenický

1 Toto sú králi krajiny, ktorých Iz­raeliti po­bili a ich zajor­dán­ske územie ob­sadili smerom na východ od po­toka Ar­nón až po vrch Cher­món s celou východ­nou Arábou.

Bible21

1 Toto jsou králové té země, které synové Iz­rae­le po­bi­li a je­jichž zem na východní straně Jordánu ob­sa­di­li od po­toka Arnon až k hoře Her­mon i s ce­lou východní částí pláně Arava: