EvanjelickýJózua11,5

Józua 11:5

Všet­ci títo králi sa spojili, prišli a utáborili sa pri vodách Méróm­skych, aby bojovali s Iz­raelom.


Verš v kontexte

4 Tí vy­šli s celými svojimi tábor­mi - národ tak počet­ný ako piesok na brehu mor­skom - s veľkým množs­tvom koní a vozov. 5 Všet­ci títo králi sa spojili, prišli a utáborili sa pri vodách Méróm­skych, aby bojovali s Iz­raelom. 6 Vtedy Hos­podin riekol Józu­ovi: Neboj sa ich, lebo zaj­tra o tom­to čase dám všet­kých ako po­bitých pred Iz­rael. Kone im oc­hrom a vozy spáľ.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

5 A síduc sa všet­ci tí kráľovia prišli a táborili spoločne pri vodách Mérom, aby bojovali proti Iz­raelovi.

Evanjelický

5 Všet­ci títo králi sa spojili, prišli a utáborili sa pri vodách Méróm­skych, aby bojovali s Iz­raelom.

Ekumenický

5 Všet­ci títo králi sa spojili, prišli a utáborili sa pri vodách Merómu, aby bojovali s Izraelom.

Bible21

5 Všich­ni ti králové se smlu­vi­li, při­táh­li a utá­boři­li se spo­lečně u me­rom­ských vod, aby ve­dli válku pro­ti Iz­rae­li.