EvanjelickýJózua11,15

Józua 11:15

Ako Hos­podin pri­kázal svoj­mu služob­níkovi Mojžišovi, tak pri­kázal Mojžiš Józu­ovi, a Józua urobil tak; ne­vynechal nič z toho, čo Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.


Verš v kontexte

14 Všet­ku korisť tých­to miest a dobytok vzali Iz­rael­ci pre seba; všet­kých ľudí po­bili os­trím meča, kým ich ne­vyničili; ne­ponechali nič, čo dýcha. 15 Ako Hos­podin pri­kázal svoj­mu služob­níkovi Mojžišovi, tak pri­kázal Mojžiš Józu­ovi, a Józua urobil tak; ne­vynechal nič z toho, čo Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. 16 Vtedy zau­jal Józua celú túto krajinu: po­horie a celý Negeb, celý kraj Góšen, Nížinu i Arábu a Iz­rael­ské po­horie s jeho Nížinou,

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

15 Jako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, svoj­mu služob­níkovi, tak pri­kázal i Mojžiš Jozu­ovi, a tak učinil Jozua; nenechal ne­vykonaného ani slova zo všet­kého toho, čo pri­kázal Hos­podin Mojžišovi.

Evanjelický

15 Ako Hos­podin pri­kázal svoj­mu služob­níkovi Mojžišovi, tak pri­kázal Mojžiš Józu­ovi, a Józua urobil tak; ne­vynechal nič z toho, čo Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.

Ekumenický

15 Ako Hos­podin pri­kázal svoj­mu služob­níkovi Mojžišovi, tak Mojžiš pri­kázal Jozu­ovi a Jozua to vy­konal. V ničom sa ne­odk­lonil od toho, čo Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.

Bible21

15 Jak přikázal Hos­po­din své­mu služebníku Mo­jžíšovi, tak přikázal Mo­jžíš Jo­zuovi a Jo­zue tak uči­nil. Ne­opo­mněl je­diné slovo ze vše­ho, co Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi.