EvanjelickýJonáš1,12

Jonáš 1:12

On im od­povedal: Chyťte ma a hoďte do mora, a ono sa vám utíši, lebo viem, že pre mňa sa strh­la táto veľká búr­ka nad vami.


Verš v kontexte

11 Po­tom mu riek­li: Čo máme urobiť s tebou, aby sa more pod nami utíšilo? Lebo more sa búrilo čoraz väčšmi. 12 On im od­povedal: Chyťte ma a hoďte do mora, a ono sa vám utíši, lebo viem, že pre mňa sa strh­la táto veľká búr­ka nad vami. 13 Tí mužovia však ve­slovali, aby sa vrátili na suchú zem, ale ne­moh­li, lebo more sa proti nim čoraz väčšmi búrilo.

späť na Jonáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A on im riekol: Vez­mite ma a hoďte ma do mora, a more sa upokojí pred vami; lebo ja viem; že pre mňa je táto veľká búr­ka proti vám.

Evanjelický

12 On im od­povedal: Chyťte ma a hoďte do mora, a ono sa vám utíši, lebo viem, že pre mňa sa strh­la táto veľká búr­ka nad vami.

Ekumenický

12 Od­povedal im: Chyťte ma, hoďte do mora a more pod vami sa utíši, lebo viem, že pre mňa vás pos­tih­la táto veľká búr­ka.

Bible21

12 „Hoď­te mě do moře,“ od­po­věděl jim, „tím ho utiší­te. Vím, že vás ta ve­liká bouře přepadla kvů­li mně.“