EvanjelickýJoel2,3

Joel 2:3

Pred ním zožiera oheň, za ním spaľuje plameň. Ako záh­rada Éden je pred ním celá krajina a za ním pus­tá púšť. A nič ne­utečie pred ním.


Verš v kontexte

2 je deň tmy a tem­noty, deň ob­lakov a mrákavy. Ako ran­ný ús­vit po vr­choch rozp­res­tiera sa počet­ný a moc­ný ľud, akého nebolo od vekov, ani po ňom nebude až do čias naj­vzdialenejších po­kolení. 3 Pred ním zožiera oheň, za ním spaľuje plameň. Ako záh­rada Éden je pred ním celá krajina a za ním pus­tá púšť. A nič ne­utečie pred ním. 4 Na­pohľad vy­zerajú ako kone a bežia ako tátoše.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 Pred ním bude žrať oheň a za ním bude páliť plameň; pred ním zem ako za­hrada Éden a za ním hroz­ná púšť, ale ani nebude toho, čo by mu utiek­lo.

Evanjelický

3 Pred ním zožiera oheň, za ním spaľuje plameň. Ako záh­rada Éden je pred ním celá krajina a za ním pus­tá púšť. A nič ne­utečie pred ním.

Ekumenický

3 Pred ním zožiera oheň, za ním spaľuje plameň. Ako záh­rada Eden je pred ním celá krajina a za ním znivočená púšť. Nič ne­utečie pred ním.

Bible21

3 Před nimi sžírající oheň, za nimi pla­men plápolá. Před nimi zem jak za­hra­da Eden, za nimi zpustošená pusti­na – uniknout není kam!