EvanjelickýJoel2,26

Joel 2:26

Do sýtos­ti budete jedávať a chváliť meno Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý podiv­ne na­kladal s vami. Môj ľud nebude navždy za­han­bený.


Verš v kontexte

25 Tak na­hradím vám roky, v ktorých žrali kobyl­ky a chrús­ty, koníky i húsenice, moje veľké voj­sko, ktoré som po­slal proti vám. 26 Do sýtos­ti budete jedávať a chváliť meno Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý podiv­ne na­kladal s vami. Môj ľud nebude navždy za­han­bený. 27 Po­znáte, že ja som upro­stred Iz­raela, že ja som Hos­podin, váš Boh, a niet iného; a môj ľud nebude navždy za­han­bený.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

26 A tak budete jesť a na­sýtite sa a budete chváliť meno Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý učinil s vami pred­iv­né veci, a môj ľud sa nebude viacej hanbiť na veky.

Evanjelický

26 Do sýtos­ti budete jedávať a chváliť meno Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý podiv­ne na­kladal s vami. Môj ľud nebude navždy za­han­bený.

Ekumenický

26 Jedávať budete do­sýta a chváliť meno Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý sa k nám tak ob­divuhod­ne správal. Môj ľud nebude navždy za­han­bený.

Bible21

26 Bu­dete jíst a jíst až do sytostia jméno Hos­po­di­na, svého Bo­ha, velebit, toho, jenž pro vás koná zázraky: Můj lid už navěky ne­do­jde po­tu­py!