EvanjelickýJoel2,22

Joel 2:22

Neboj­te sa, poľné zvieratá, lebo step­né pas­tviny sa za­zelenajú, lebo stromy donesú ovocie, figov­ník a vinič vy­dá bohatú úrodu.


Verš v kontexte

21 Neboj sa, zem, jasaj a teš sa, lebo Hos­podin vy­konal veľkú vec. 22 Neboj­te sa, poľné zvieratá, lebo step­né pas­tviny sa za­zelenajú, lebo stromy donesú ovocie, figov­ník a vinič vy­dá bohatú úrodu. 23 Deti Si­ona, jasaj­te; tešte sa z Hos­podina, svoj­ho Boha, veď dal vám spásonos­ný dážď, jesen­ný i jar­ný dážď ako prv.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

22 Neboj­te sa, zvieratá mojich polí. lebo sa budú zelenať pasien­ky pus­tiny, lebo strom bude donášať svoje ovocie, fík a vinič vydajú svoju silu.

Evanjelický

22 Neboj­te sa, poľné zvieratá, lebo step­né pas­tviny sa za­zelenajú, lebo stromy donesú ovocie, figov­ník a vinič vy­dá bohatú úrodu.

Ekumenický

22 Neboj­te sa, poľná zver, lebo step­né pas­tviny sa roz­zelenejú, lebo stromy prinesú ovocie. Figov­ník a vinič vy­dajú bohatú úrodu.

Bible21

22 ať už se ne­bo­jí polní zvěř! Širé pas­t­vi­ny zas bu­dou zelené, stromy po­ne­sou své ovo­ce a fí­kovník s révou vy­dají uži­tek.