EvanjelickýJoel2,2

Joel 2:2

je deň tmy a tem­noty, deň ob­lakov a mrákavy. Ako ran­ný ús­vit po vr­choch rozp­res­tiera sa počet­ný a moc­ný ľud, akého nebolo od vekov, ani po ňom nebude až do čias naj­vzdialenejších po­kolení.


Verš v kontexte

1 Za­trúb­te na roh na Si­one, na pop­lach kričte na mojom svätom vr­chu, nech sa trasú všet­ci obyvatelia krajiny, lebo pri­chádza deň Hos­podinov. Áno, blíz­ko 2 je deň tmy a tem­noty, deň ob­lakov a mrákavy. Ako ran­ný ús­vit po vr­choch rozp­res­tiera sa počet­ný a moc­ný ľud, akého nebolo od vekov, ani po ňom nebude až do čias naj­vzdialenejších po­kolení. 3 Pred ním zožiera oheň, za ním spaľuje plameň. Ako záh­rada Éden je pred ním celá krajina a za ním pus­tá púšť. A nič ne­utečie pred ním.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 deň tmy a mrákavy, deň ob­laku a hus­tého mraku; jako ran­ná zora, rozp­res­trená po vr­choch, tak mnohý ľud a moc­ný! Jemu podob­ného nebolo od veku ani po ňom viacej nebude až do rokov po­kolenia a po­kolenia.

Evanjelický

2 je deň tmy a tem­noty, deň ob­lakov a mrákavy. Ako ran­ný ús­vit po vr­choch rozp­res­tiera sa počet­ný a moc­ný ľud, akého nebolo od vekov, ani po ňom nebude až do čias naj­vzdialenejších po­kolení.

Ekumenický

2 deň tmy a tem­noty, deň hus­tých ob­lakov a mrákavy. Ako ran­ný ús­vit po vr­choch rozp­res­tiera sa počet­ný a moc­ný ľud, jemu podob­ný nebol od vekov, ani po ňom nebude až do čias naj­vzdialenejších po­kolení.

Bible21

2 temný a chmurný den, den za­halený soumrakem! Jako se úsvit roz­lévá po horách, blíží se ve­liká a mo­cná armáda, jaká odpradáv­na nikdy ne­bylaa navěky už ne­bu­de žádná podobná: