EvanjelickýJoel1,1

Joel 1:1

Slovo, ktoré za­znelo Jóelovi, synovi Petúelov­mu.


Verš v kontexte

1 Slovo, ktoré za­znelo Jóelovi, synovi Petúelov­mu. 2 Počuj­te toto, starší, načúvaj­te všet­ci obyvatelia krajiny. Stalo sa niečo také za vašich čias alebo za čias vašich ot­cov? 3 Rozp­rávaj­te o tom svojim synom a vaši synovia svojim synom a ich synovia ďalšiemu po­koleniu.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Slovo Hos­podinovo, ktoré sa stalo k Jo­elovi, synovi Petuelov­mu.

Evanjelický

1 Slovo, ktoré za­znelo Jóelovi, synovi Petúelov­mu.

Ekumenický

1 Slovo Hos­podina, ktoré za­znelo Jo­elovi, synovi Petúela.

Bible21

1 Slovo Hos­po­di­novo, které do­stal Jo­el, syn Petue­lův.