EvanjelickýJób9,34

Jób 9:34

Nech sníme zo mňa svoju palicu i svoju hrôzu, aby ma nedesila;


Verš v kontexte

33 Niet medzi nami roz­hod­cu, ktorý by položil ruku na nás oboch. 34 Nech sníme zo mňa svoju palicu i svoju hrôzu, aby ma nedesila; 35 po­tom pre­hovorím a nebudem sa Ho báť, lebo so mnou nie je to tak.

späť na Jób, 9

Príbuzné preklady Roháček

34 Nech od­níme odo mňa svoj prút, a nech ma nedesí jeho strach,

Evanjelický

34 Nech sníme zo mňa svoju palicu i svoju hrôzu, aby ma nedesila;

Ekumenický

34 Nech od­vráti odo mňa svoju palicu, nech ma nedesí jeho hrôza,

Bible21

34 Ten by snad jeho hůl ode mě odvrátil, abych ne­byl za­strašen jeho hrůza­mi.