EvanjelickýJób9,22

Jób 9:22

Pre­to si mys­lím: Všet­ko jed­no, ne­vin­nému i vin­nému On strojí koniec.


Verš v kontexte

21 Som ne­vin­ný, ne­starám sa o svoju dušu, po­hŕdam svojím životom. 22 Pre­to si mys­lím: Všet­ko jed­no, ne­vin­nému i vin­nému On strojí koniec. 23 Keď Jeho bič náh­le usmr­cuje, vy­smieva sa zo zúfals­tva ne­vin­ných.

späť na Jób, 9

Príbuzné preklady Roháček

22 Je to jed­no; pre­to hovorím: On ničí bez­úhon­ného i bez­božného.

Evanjelický

22 Pre­to si mys­lím: Všet­ko jed­no, ne­vin­nému i vin­nému On strojí koniec.

Ekumenický

22 Je mi to jed­no. Pre­to som po­vedal: On aj bez­úhon­nému, aj bez­božnému chys­tá koniec.

Bible21

22 Všech­no je jedno, pro­to ře­kl jsem: On hu­bí bez­úhonného spo­lu s bídákem!