EvanjelickýJób18,7

Jób 18:7

Skrátia sa jeho ráz­ne kroky a jeho vlast­ný zámer pri­vedie ho k pádu.


Verš v kontexte

6 Svet­lo stem­nie v jeho stane a jeho svieca nad ním zhas­ne. 7 Skrátia sa jeho ráz­ne kroky a jeho vlast­ný zámer pri­vedie ho k pádu. 8 Lebo vlast­né nohy ho ženú do siete a nad priepad­lis­kom bude chodiť.

späť na Jób, 18

Príbuzné preklady Roháček

7 Sov­rú sa kroky jeho sily, a zamrští ho jeho ­vlast­ná rada.

Evanjelický

7 Skrátia sa jeho ráz­ne kroky a jeho vlast­ný zámer pri­vedie ho k pádu.

Ekumenický

7 Jeho ráz­ne kroky sa skrátia a jeho vlast­né plány ho od­stavia.

Bible21

7 Jeho rázný krok znejistí, jeho vlastní zámě­ry ho po­razí.