EvanjelickýJób18,4

Jób 18:4

Či kvôli tebe, ktorý sa roz­tŕhaš vo svojom hneve, má spust­núť zem a skal­né bralo po­hnúť sa zo svoj­ho mies­ta?


Verš v kontexte

3 Prečo nás po­kladáte za dobytok, prečo sme vo vašich očiach nečis­tí? 4 Či kvôli tebe, ktorý sa roz­tŕhaš vo svojom hneve, má spust­núť zem a skal­né bralo po­hnúť sa zo svoj­ho mies­ta? 5 Vin­níkovi pred­sa zhas­ne svet­lo, nezažiari plameň jeho ohňa.

späť na Jób, 18

Príbuzné preklady Roháček

4 Ty, ktorý tr­háš na kusy svoju dušu vo svojom hneve, či azda pre teba bude opus­tená zem, a od­trh­ne sa skala so svoj­ho mies­ta?

Evanjelický

4 Či kvôli tebe, ktorý sa roz­tŕhaš vo svojom hneve, má spust­núť zem a skal­né bralo po­hnúť sa zo svoj­ho mies­ta?

Ekumenický

4 Ty, čo sa vlast­ným hnevom ničíš, či pre teba má spust­núť zem a bralo sa po­hnúť z miesta?

Bible21

4 Tvá vlastní zuřivost drásá tě! Copak se kvů­li to­bě zboří svět? Zhroutí se skály na místě?