EvanjelickýJób18,21

Jób 18:21

Hej, tak to býva s príbyt­kami zlých a s mies­tom toho, kto ne­poz­ná Boha.


Verš v kontexte

19 V jeho ľude ne­os­tane po ňom výhonok ani po­tomok, ni­kto, kto by ho prežil v jeho byd­lis­ku. 20 Nad jeho po­sled­ným dňom užas­nú na Západe, a ľudí na Východe hrôza po­chytí. 21 Hej, tak to býva s príbyt­kami zlých a s mies­tom toho, kto ne­poz­ná Boha.

späť na Jób, 18

Príbuzné preklady Roháček

21 Nuž také sú príbyt­ky nešľachet­níka, a to je mies­to toho, kto nezná sil­ného Boha.

Evanjelický

21 Hej, tak to býva s príbyt­kami zlých a s mies­tom toho, kto ne­poz­ná Boha.

Ekumenický

21 Na­ozaj to tak­to býva s príbytkami ne­spravod­livých a s miestom toho, kto ne­poz­ná Boha.

Bible21

21 ‚Ach, ta­kový je tedy příby­tek zlosyna, domov ne­zna­bo­ha takhle dopadá!‘“