EvanjelickýJób18,19

Jób 18:19

V jeho ľude ne­os­tane po ňom výhonok ani po­tomok, ni­kto, kto by ho prežil v jeho byd­lis­ku.


Verš v kontexte

18 Zo svet­la ho strčia do tmy, vy­ženú ho zo sveta. 19 V jeho ľude ne­os­tane po ňom výhonok ani po­tomok, ni­kto, kto by ho prežil v jeho byd­lis­ku. 20 Nad jeho po­sled­ným dňom užas­nú na Západe, a ľudí na Východe hrôza po­chytí.

späť na Jób, 18

Príbuzné preklady Roháček

19 Niet mu ani syna ani vnuka v jeho ľude ani nieto nijakého ostat­ku v príbyt­koch jeho po­hos­tín­stva.

Evanjelický

19 V jeho ľude ne­os­tane po ňom výhonok ani po­tomok, ni­kto, kto by ho prežil v jeho byd­lis­ku.

Ekumenický

19 Nebude mať po­tom­stvo ani plod vo svojom ľude, ani ni­koho, kto by ho prežil v jeho príbyt­koch.

Bible21

19 Ne­bu­de mít v lidu nástup­ce ani potomka, ve svém do­mě ne­zane­chá ani živáčka.