EvanjelickýJób14,11

Jób 14:11

Ako vody sa tratia z jazera a rieka opadá a vy­sychá,


Verš v kontexte

10 Ale ak muž zo­mrie, je po ňom, ak človek skoná, kdeže je? 11 Ako vody sa tratia z jazera a rieka opadá a vy­sychá, 12 tak človek si ľah­ne, a ne­povs­tane; po­kiaľ sa neroz­pad­nú nebesá, ne­prebudí sa zo svoj­ho spán­ku.

späť na Jób, 14

Príbuzné preklady Roháček

11 Ako keď odtekajú vody z jazera, a rieka siak­ne a vy­sychá:

Evanjelický

11 Ako vody sa tratia z jazera a rieka opadá a vy­sychá,

Ekumenický

11 Ako keď sa voda stratí z mora a rieka opad­ne a vy­schne,

Bible21

11 Jako se vy­pařuje voda z jezer, jako po­tok vy­schne a vy­prah­ne,