EvanjelickýJób1,7

Jób 1:7

Vtedy Hos­podin riekol Satanovi: Od­kiaľ pri­chádzaš? Satan od­povedal Hos­podinovi: Z po­tuliek po zemi a z po­chôdz­ky po nej.


Verš v kontexte

6 Is­tého dňa, keď sa synovia Boží prišli po­staviť pred Hos­podina, prišiel medzi nich aj Satan. 7 Vtedy Hos­podin riekol Satanovi: Od­kiaľ pri­chádzaš? Satan od­povedal Hos­podinovi: Z po­tuliek po zemi a z po­chôdz­ky po nej. 8 Nato po­vedal Hos­podin Satanovi: Všimol si si môj­ho služob­níka Jóba? Lebo na zemi nieto jemu podob­ného, bez­úhon­ného, úp­rim­ného, bohaboj­ného muža, ktorý by sa stránil zlého.

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A Hos­podin riekol Satanovi: Od­kiaľ ideš? A Satan od­povedal Hos­podinovi a riekol: Chodil som sem a ta po zemi a pre­chádzal som sa po nej.

Evanjelický

7 Vtedy Hos­podin riekol Satanovi: Od­kiaľ pri­chádzaš? Satan od­povedal Hos­podinovi: Z po­tuliek po zemi a z po­chôdz­ky po nej.

Ekumenický

7 Hos­podin sa opýtal satana: Od­kiaľ pri­chádzaš? Satan od­povedal: Z potuliek a pre­chádzok po zemi.

Bible21

7 „Odkud jdeš?“ ze­ptal se Hos­po­din satana. „Toulal jsem se po zemi sem a tam,“ od­po­věděl mu sa­tan.