EvanjelickýJób1,20

Jób 1:20

Vtedy Jób vstal, roz­tr­hol si plášť, ostrihal si hlavu, padol na zem, po­klonil sa


Verš v kontexte

19 a hľa, veľký vietor sa do­valil spoza púšte, ud­rel na štyri rohy domu, ten padol na mladých ľudí, takže zo­mreli. Len ja sám som unikol, aby som ti to oznámil. 20 Vtedy Jób vstal, roz­tr­hol si plášť, ostrihal si hlavu, padol na zem, po­klonil sa 21 a po­vedal: Na­hý som vy­šiel zo života mat­ky a na­hý sa tam na­vrátim; Hos­podin dal, Hos­podin aj vzal, nech je požeh­nané meno Hos­podinovo.

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Vtedy vstal Job a roz­tr­hol svoj plášť, ostrihal svoju hlavu a pad­núc na zem po­klonil sa.

Evanjelický

20 Vtedy Jób vstal, roz­tr­hol si plášť, ostrihal si hlavu, padol na zem, po­klonil sa

Ekumenický

20 Vtedy Jób vstal, roz­tr­hol si plášť, ostrihal si hlavu, padol na zem, klaňal sa

Bible21

20 Nato Job vstal, roz­tr­hl svůj plášť a oho­lil si hlavu. Po­tom padl na zem a klaněl se: