EvanjelickýJób1,19

Jób 1:19

a hľa, veľký vietor sa do­valil spoza púšte, ud­rel na štyri rohy domu, ten padol na mladých ľudí, takže zo­mreli. Len ja sám som unikol, aby som ti to oznámil.


Verš v kontexte

18 Kým ten­to ešte hovoril, prišiel iný a po­vedal: Tvoji synovia a tvoje dcéry jed­li a pili víno v dome svoj­ho pr­vorodeného brata, 19 a hľa, veľký vietor sa do­valil spoza púšte, ud­rel na štyri rohy domu, ten padol na mladých ľudí, takže zo­mreli. Len ja sám som unikol, aby som ti to oznámil. 20 Vtedy Jób vstal, roz­tr­hol si plášť, ostrihal si hlavu, padol na zem, po­klonil sa

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 a hľa, prišiel veliký vietor zpoza púšte a uderil na štyri uhly domu, takže padol na mladých ľudí, a zo­mreli, a utečúc za­chránil som sa iba ja sám, aby som ti to oznámil.

Evanjelický

19 a hľa, veľký vietor sa do­valil spoza púšte, ud­rel na štyri rohy domu, ten padol na mladých ľudí, takže zo­mreli. Len ja sám som unikol, aby som ti to oznámil.

Ekumenický

19 keď zrazu sa cez púšť pri­hnala vích­rica a ud­rela na všet­ky štyri múry domu, ktorý padol na mladých a za­bil ich. Len ja sám som unikol, aby som ti to po­vedal.

Bible21

19 když vtom se od pouště přihnal mo­hutný vichr a udeřil na ten dům ze všech stran, takže se na ně zří­til. Tvé dě­ti jsou mrt­vé. Uni­kl jsem jenom já, abych ti to pověděl!“