EvanjelickýJeremiáš33,3

Jeremiáš 33:3

Vzývaj ma a vy­počujem ťa a oznámim ti veľké a nedosia­hnuteľné veci, o ktorých ne­vieš.


Verš v kontexte

2 Tak­to vraví Hos­podin, ktorý učinil zem, ktorý ju for­muje a upevňuje - Hos­podin je Jeho meno: 3 Vzývaj ma a vy­počujem ťa a oznámim ti veľké a nedosia­hnuteľné veci, o ktorých ne­vieš. 4 Lebo tak­to riekol Hos­podin, Boh Iz­raela, o domoch toh­to mes­ta a o domoch jud­ských kráľov, ktoré na ob­ranu pred ob­liehajúcim násypom a mečom zrúcali tí,

späť na Jeremiáš, 33

Príbuzné preklady Roháček

3 Volaj ku mne, a ohlásim sa ti a oznámim ti veliké veci a ne­prí­stup­né, ktorých ne­znáš.

Evanjelický

3 Vzývaj ma a vy­počujem ťa a oznámim ti veľké a nedosia­hnuteľné veci, o ktorých ne­vieš.

Ekumenický

3 Volaj ku mne a od­poviem ti, oznámim ti veľké a ne­prí­stup­né veci, ktoré ne­poz­náš.

Bible21

3 Vo­lej ke mně a já ti od­po­vím; sdělím ti ve­liká tajem­ství, o kterých ne­víš.