EvanjelickýJeremiáš29,13

Jeremiáš 29:13

Budete ma hľadať, a náj­dete ma; keď ma budete hľadať celým srd­com,


Verš v kontexte

12 Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa mod­liť ku mne, vy­počujem vás. 13 Budete ma hľadať, a náj­dete ma; keď ma budete hľadať celým srd­com, 14 dám sa vám náj­sť - znie výrok Hos­podinov - zmením váš údel a zhromaždím vás spomedzi všet­kých národov, zo všet­kých miest, na ktoré som vás rozoh­nal - znie výrok Hos­podinov - a na­vrátim vás na mies­to, z ktorého som vás dal od­viesť.

späť na Jeremiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

13 A budete ma hľadať a naj­dete, keď sa po mne budete do­pytovať celým svojím srd­com.

Evanjelický

13 Budete ma hľadať, a náj­dete ma; keď ma budete hľadať celým srd­com,

Ekumenický

13 Budete ma hľadať a náj­dete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srd­com.

Bible21

13 Bu­dete mě hledat a na­jdete mě, když mě bu­dete hledat ce­lým srd­cem.