EvanjelickýJeremiáš17,26

Jeremiáš 17:26

Prídu ľudia z jud­ských miest a z okolia Jeruzalema i z krajiny Ben­jamín, z Nížiny , po­horia i z Negebu, prinášajúc zápal­né a zábit­né obete, dary a kadid­lo, prinášajúc obeť vďaky do domu Hos­podinov­ho.


Verš v kontexte

25 po­tom budú vchádzať bránami toh­to mes­ta králi a kniežatá, ktorí sedia na tróne Dávidovom, ktorí jaz­dia na vozoch a koňoch, oni aj ich kniežatá, mužovia Júdu a obyvatelia Jeruzalema, a toto mes­to bude obývané naveky. 26 Prídu ľudia z jud­ských miest a z okolia Jeruzalema i z krajiny Ben­jamín, z Nížiny , po­horia i z Negebu, prinášajúc zápal­né a zábit­né obete, dary a kadid­lo, prinášajúc obeť vďaky do domu Hos­podinov­ho. 27 Ak ma však ne­pos­lúch­nete ohľad­ne svätenia dňa sviatočného od­počin­ku, ale budete nosiť bremená, a tak budete vchádzať do brán Jeruzalema v deň sviatočného od­počin­ku, založím oheň v jeho bránach, ktorý po­hl­tí paláce Jeruzalema a nez­has­ne.

späť na Jeremiáš, 17

Príbuzné preklady Roháček

26 A budú pri­chádzať ľudia z miest Júdových a z okolia Jeruzalema i zo zeme Ben­jaminovej, z roviny a z po­horia i z juhu donášajúc zápal­nú obeť a bit­nú obeť, obil­ný dar a kadivo, jako aj tí, ktorí budú donášať obeti chvály do domu Hos­podinov­ho.

Evanjelický

26 Prídu ľudia z jud­ských miest a z okolia Jeruzalema i z krajiny Ben­jamín, z Nížiny , po­horia i z Negebu, prinášajúc zápal­né a zábit­né obete, dary a kadid­lo, prinášajúc obeť vďaky do domu Hos­podinov­ho.

Ekumenický

26 Z judských miest, z okolia Jeruzalema, z Benjamínovej krajiny, z Nížiny, z Pohoria, ako aj z Negevu budú pri­chádzať ľudia a budú prinášať spaľovanú obetu, obetu s hostinou, po­kr­movú obetu, kadid­lo a ďakov­nú obetu tiež prinesú do Hos­podinov­ho domu.

Bible21

26 Z jud­ských měst, z oko­lí Je­ruzalé­ma, z kraje Ben­jamín, z pod­hůří, z hor i z Nege­vu bu­dou při­cházet li­dé se svý­mi zápaly, obět­mi, dary a vonný­mi ka­di­dly, aby do Hos­po­di­nova domu při­nes­li oběť vděčnosti.