EvanjelickýJeremiáš1,4

Jeremiáš 1:4

Tak­to mi za­znelo slovo Hos­podinovo:


Verš v kontexte

3 a po­tom za dní jud­ského kráľa Jójákíma, syna Joziášov­ho, až do kon­ca jedenás­teho roku jud­ského kráľa Cid­kiju, syna Joziášov­ho, až do od­vlečenia Jeruzalema do zajatia v piatom mesiaci. 4 Tak­to mi za­znelo slovo Hos­podinovo: 5 Skôr, ako som ťa utvoril v živote mat­ky, po­znal som ťa, skôr, ako si vy­šiel z lona mat­ky, po­svätil som ťa; určil som ťa národom za proroka.

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac:

Evanjelický

4 Tak­to mi za­znelo slovo Hos­podinovo:

Ekumenický

4 Slovo Hos­podina mi za­znelo tak­to:

Bible21

4 Do­stal jsem slovo Hos­po­di­novo: