EvanjelickýJán8,54

Ján 8:54

Evanjelium podľa Jána

Ježiš od­povedal: Ak sám seba oslavujem, moja sláva za nič ne­stojí. Oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte, že je vaším Bohom.


Verš v kontexte

53 Či si Ty väčší ako náš otec Ab­rahám, ktorý umrel? I proroci umreli; kým sa robíš? 54 Ježiš od­povedal: Ak sám seba oslavujem, moja sláva za nič ne­stojí. Oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte, že je vaším Bohom. 55 Vy ste Ho však ne­poz­nali, ale ja Ho po­znám; a keby som riekol, že Ho ne­poz­nám, bol by som luhárom vám podob­ným; ale po­znám Ho a za­chovávam Jeho slovo.

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

54 Ježiš od­povedal: Ak ja sám seba chválim, moja chvála je nič. Jes­to môj Otec, ktorý ma chváli, o ktorom vy hovoríte, že je to váš Bôh,

Evanjelický

54 Ježiš od­povedal: Ak sám seba oslavujem, moja sláva za nič ne­stojí. Oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte, že je vaším Bohom.

Ekumenický

54 Ježiš od­povedal: Ak sám seba oslavujem, moja sláva ne­stojí za nič. Je tu môj Otec, ktorý ma oslavuje a o ktorom hovoríte: On je naším Bohom!

Bible21

54 Ježíš od­po­věděl: „Chválím-li sám se­be, má chvá­la nic ne­zna­mená. Ten, kdo mě chválí, je můj Otec, kterého vy na­zývá­te svým Bo­hem,