EvanjelickýJán8,4

Ján 8:4

Evanjelium podľa Jána

a po­vedali Mu: Maj­stre, túto ženu pri­stih­li, keď cudzoložila,


Verš v kontexte

3 Tu zákon­níci a farizeji pri­vied­li ženu, pri­sti­hnutú pri cudzoložs­tve, po­stavili ju do pros­tried­ku 4 a po­vedali Mu: Maj­stre, túto ženu pri­stih­li, keď cudzoložila, 5 a Mojžiš (nám) v zákone pri­kázal takéto ukameňovať; čo po­vieš Ty?

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

4 po­vedali mu: Učiteľu, táto žena bola pri­sti­hnutá pri skut­ku, keď cudzoložila.

Evanjelický

4 a po­vedali Mu: Maj­stre, túto ženu pri­stih­li, keď cudzoložila,

Ekumenický

4 a po­vedali mu: Učiteľ, túto ženu pri­stih­li priamo pri cudzoložs­tve.

Bible21

4 se slovy: „­Mis­tře, tato že­na byla přistiže­na při či­nu, když cizo­loži­la.