EvanjelickýJán8,2

Ján 8:2

Evanjelium podľa Jána

Za­včasu ráno však vošiel zase do chrámu a všetok ľud prišiel k Ne­mu; po­sadil sa a vy­učoval ich.


Verš v kontexte

1 Ježiš od­išiel na Olivový vrch. 2 Za­včasu ráno však vošiel zase do chrámu a všetok ľud prišiel k Ne­mu; po­sadil sa a vy­učoval ich. 3 Tu zákon­níci a farizeji pri­vied­li ženu, pri­sti­hnutú pri cudzoložs­tve, po­stavili ju do pros­tried­ku

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

2 Ale na ús­vite zase prišiel do chrámu, a všetok ľud pri­chádzal k ne­mu; a sadol si a učil ich.

Evanjelický

2 Za­včasu ráno však vošiel zase do chrámu a všetok ľud prišiel k Ne­mu; po­sadil sa a vy­učoval ich.

Ekumenický

2 Včas­ráno znova vošiel do chrámu a všetok ľud pri­chádzal k nemu. Sadol si a vy­učoval ich.

Bible21

2 Za úsvi­tu se pak vrá­til do chrá­mu, kam se k ně­mu scházel vše­chen lid. Po­sa­dil se tedy a učil je.