EvanjelickýJán7,9

Ján 7:9

Evanjelium podľa Jána

Toto im po­vedal a zo­stal v Galilei.


Verš v kontexte

8 Vy choďte na sláv­nos­ti, a ja na tieto sláv­nos­ti nej­dem, pre­tože sa môj čas ešte ne­na­pl­nil. 9 Toto im po­vedal a zo­stal v Galilei. 10 Keď však Jeho bratia od­išli na sláv­nos­ti, od­išiel aj On, nie verej­ne, ale akoby po­tajom­ky.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

9 A keď im to po­vedal, zo­stal v Galilei.

Evanjelický

9 Toto im po­vedal a zo­stal v Galilei.

Ekumenický

9 Toto im po­vedal a zo­stal v Galilei.

Bible21

9 To jim ře­kl a zůstal v Ga­li­le­ji.