EvanjelickýJán7,5

Ján 7:5

Evanjelium podľa Jána

Lebo ani len Jeho bratia ne­verili v Neho.


Verš v kontexte

4 Lebo nik nerobí nič v skrytos­ti, ale chce byť známy vo verej­nos­ti. Keď také veci robíš, ukáž sa svetu. 5 Lebo ani len Jeho bratia ne­verili v Neho. 6 Po­vedal im teda Ježiš: Môj čas ešte ne­prišiel, ale váš čas je vždy tu.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo ani jeho bratia ne­verili v neho.

Evanjelický

5 Lebo ani len Jeho bratia ne­verili v Neho.

Ekumenický

5 Totiž ani jeho bratia ne­verili v neho.

Bible21

5 Ani jeho bratři v něj to­tiž ne­věři­li.