EvanjelickýJán7,41

Ján 7:41

Evanjelium podľa Jána

A iní zase hovorili: Vari z Galiley príde Kris­tus?


Verš v kontexte

40 A nie­ktorí zo zá­stupu, čo počuli tieto slová, vraveli: To je Kris­tus! 41 A iní zase hovorili: Vari z Galiley príde Kris­tus? 42 Či nehovorí Pís­mo, že Kris­tus príde z po­tom­stva Dávidov­ho a z Bet­lehema, mes­tečka, v ktorom býval Dávid?

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

41 Iní hovorili: Toto je Kris­tus. A zase iní hovorili: Čo, azda z Galilee prij­de Kris­tus?!

Evanjelický

41 A iní zase hovorili: Vari z Galiley príde Kris­tus?

Ekumenický

41 Iní tvr­dili: Je to Mesiáš! Ďalší však na­mietali: Vari Mesiáš príde z Galiley?

Bible21

41 Něk­teří říka­li: „Je to Mesiáš!“ A další: „Při­jde snad Mesiáš z Ga­li­le­je?