EvanjelickýJán6,65

Ján 6:65

Evanjelium podľa Jána

I riekol: Pre­to som vám hovoril, že ni­kto ne­môže prísť ku mne, len ak by mu to dal Otec.


Verš v kontexte

64 Ale medzi vami sú nie­ktorí, čo ne­veria. Ježiš totiž od počiat­ku vedel, ktorí sú ne­veriaci a kto Ho zradí. 65 I riekol: Pre­to som vám hovoril, že ni­kto ne­môže prísť ku mne, len ak by mu to dal Otec. 66 Od­vtedy mnohí z Jeho učeníkov od­išli a nechodili viac s Ním.

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

65 A vravel: Pre­to som vám po­vedal, že ni­kto ne­môže prij­sť ku mne, keby mu to nebolo dané od môj­ho Ot­ca.

Evanjelický

65 I riekol: Pre­to som vám hovoril, že ni­kto ne­môže prísť ku mne, len ak by mu to dal Otec.

Ekumenický

65 A do­dal: Pre­to som vám po­vedal, že ni­kto ne­môže prísť ku mne, ak mu to nezaručí Otec.

Bible21

65 Po­tom do­dal: „Pro­to jsem vám ře­kl, že ke mně nikdo nemůže při­jít, není-li mu to dáno od Otce.“