EvanjelickýJán6,64

Ján 6:64

Evanjelium podľa Jána

Ale medzi vami sú nie­ktorí, čo ne­veria. Ježiš totiž od počiat­ku vedel, ktorí sú ne­veriaci a kto Ho zradí.


Verš v kontexte

63 Duch je, ktorý obživuje, telo nič ne­osoží. Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život. 64 Ale medzi vami sú nie­ktorí, čo ne­veria. Ježiš totiž od počiat­ku vedel, ktorí sú ne­veriaci a kto Ho zradí. 65 I riekol: Pre­to som vám hovoril, že ni­kto ne­môže prísť ku mne, len ak by mu to dal Otec.

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

64 Ale sú nie­ktorí z vás, ktorí ne­veria. Lebo Ježiš vedel hneď od počiat­ku, ktorí sú to tí, ktorí ne­veria, a kto je ten, ktorý ho zradí.

Evanjelický

64 Ale medzi vami sú nie­ktorí, čo ne­veria. Ježiš totiž od počiat­ku vedel, ktorí sú ne­veriaci a kto Ho zradí.

Ekumenický

64 No medzi vami sú nie­ktorí, čo ne­veria. Ježiš totiž vedel od začiat­ku, ktorí ne­veria a kto ho zradí.

Bible21

64 Něk­teří z vás ale nevěří.“ (Ježíš to­tiž od počátku věděl, kteří ne­věři­li a kdo ho zradí.)